Curso de apoio á docencia presencial do curso de Formación e Orientación Laboral do CM Sistemas Microinformáticos e Redes.