Este curso desenvolve os contidos do módulo de Montaxe e Mantemento de Equipamentos do Ciclo Formativo de grado medio de primeiro de Sistemas Microinformáticos e Redes, da familia profesional de Informática e Comunicacións. 

Instalación e configuración de equipos en rede a través dos protocolos de transporte máis habituais.

Curso de apoio á docencia presencial do curso de Formación e Orientación Laboral do CM Sistemas Microinformáticos e Redes.