Actividades LIM de formación de usuarios da biblioteca Rosalía de Castro
Actividades Jclick para coñecer o funcionamento da nosa biblioteca.