Documentos coa relación de exercicios, indicacións e direccións de consulta e datas dos exames e entrega de caderno;  para a recuperación da materia pendente doutros cursos dos alumnos de 1º, 3º, e 4º da ESO.
Apuntes e enlaces

Si fas clic eiquí blogentras no blog da materia de Educación Plástica onde están algúns dos traballos e exercicios dos alumnos do IES "Pazo da Merce".

Para ver exercicios doutros alumnos entrar nestas direccións de internet. Hai tamén direccións con contidos relacionados coa materia ( arte, deseño, grafitti,etc..).

En cada páxina abrense moitos enlaces. Para perderse.


Apuntes, enlaces e imaxes


Enlaces a contidos e exercicios

Fai click eiquí para acceder as imaxes