Traballaremos aspectos que teñan que ver coa rama filosófica da ética e da moral.

Enlace para o curso creado en classroom.