PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS PARA O CURSO 2019/2020