Curso dirixido ao alumnado con síndrome de Down
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.