Experiencia iniciática na actividade de filosofar para persoas inquedas e curiosas...

Percorrido polas grandes aventuras dos seres humanos na procura da felicidade e a xustiza

Investigación activa sobre a discusión acerca dos grandes temas do ser humano hoxe.

Estudo do percorrido das ideas dos diferentes filósofos ao longo das etapas da historia.

  O idioma é o amor,
  o latexo, a verdade,
  a fonte da que agroma
  a máis forte irmandade.

Facemos un bo uso das nosas linguas para coñecer mellor o mundo.