RESUMO das PROGRAMACIÓNS

NA SECCIÓN ADICADA AOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS APARECEN PUBLICADOS OS MÍNIMOS ESIXIBLES AO ALUMNADO PARA TER UNHA AVALIACIÓN POSITIVA EN CADA MATERIA. (En proceso de edición )

NA SEGUINTE TÁBOA APARECE A RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS E AS MATERIAS ASOCIADAS A ESTES.

 

DEPARTAMENTO CURSO 20/21  
BIOLOXÍA e XEOLOXÍA BIOLOXÍA e XEOLOXÍA 1º, 3º e 4º ESO y CULTURA CIENTÍFICA
 
DEBUXO

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL e AUDIOVISUAL 1º ESO

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL e AUDIOVISUAL 3º ESO

MINDFULNESS 1º ESO

TIC 4º ESO

 

EDUCACIÓN FÍSICA

Promagracións Educación Física Curso 2020/21

Hábitos de vida saludable

 

 

FRANCÉS

FRANCÉS 1º, 2º, 3º e 4º ESO

FILOSOFÍA 4º ESO

 

 

FÍSICA e QUÍMICA

FÍSICA e QUÍMICA (2º, 3º e 4º)

Valores Éticos

 

 

INGLÉS

Programación Inglés

Cultura Clásica

 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

LINGUA e LITERATURA CASTELÁ 1º ESO.

LINGUA e LITERATURA CASTELÁ 2ºESO.

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 3º ESO

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 4º ESO.

 
LINGUA GALEGA E LITERATURA

LNGUA e LITERATURA GALEGA (1º, 2º, 3º e 4º)

ORATORIA 2º ESO

LATÍN ( 4º)

XADREZ 2ºESO

 

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 1º ESO

MATEMÁTICAS 2º ESO

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO

MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO

MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO

 

MÚSICA MÚSICA (2º, 3º.4º)  
TECNOLOXÍA TECNOLOXÍA 2º, 3º e 4º ESO  
XEOGRAFÍA e HISTORIA

XEOGRAFÍA e HISTORIA 

XEOGRAFÍA e HISTORIA 2º ESO

XEOGRAFÍA e HISTORIA 3º ESO

XEOGRAFÍA e HISTORIA 4º ESO

ECONOMÍA 4º ESO

 

 

 

RELIXIÓN  RELIXIÓN 1º, 2º, 3º e 4º ESO
 
  • Editar