· Elabora un esquema sobre os tipos de industria que protagonizaron o inicio da revolución industrial, incluíndo un avance técnico para cada un.