Neste curso organizaremos e xestionaremos todo o relativo ao alumnado de 2º Bach. que ten a materia de 1º pendente.