Primeiros pasos no uso da Pizarra Dixital Interactiva.

Contidos relacionados co Seminario de Ferramentas TIC

Nesta presentación tedes a temporalización do obradoiro cos seus contidos, características do material Abalar e orientacións da consellería ó respecto dos protocolos e normativas. Tamén facilítovos unha normativa non rematada na que se establecen protocolos de actuación e sancións. 

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.