Curso on-line de Xeografía e Historia de 2º ESO, complementario das clases presenciais

 Curso on-line de francés con ficheiros e recursos de 2º ESO, complementario das aulas presenciais

Curso on-line de francés de 1º ESO con ficheiros e actividades de reforzo, complementario das horas presenciais e lectivas