Tecnoloxías da comunicación e da aprendizaxe (TAC)

              Aproveitamento didáctico de ferramentas institucionais para o ensino mixto

Achega e integración de recursos, ferramentas e estratexias dixitais -TACs-
nas contornas virtuais de aprendizaxe institucionais (Moodle, EVA Edixgal, eXelearning, agueiro)


Relator:  Óscar Rodríguez García