Neste curso irei subindo o material co que traballamos en clase e outras cousas a maiores.

Neste curso irei subindo material a maiores do libro co que traballamos en clase.