You are hereSecretaría

Secretaría


Expedición de títulos académicos sticky icon

PAGO TAXAS DEPÓSITO TÍTULO CICLOS FORMATIVOS LOE

IMPORTANTE: NON PODE FACER O PAGO DE TAXAS ANTES DA DATA QUE LLE INDIQUEN NO CENTRO EDUCATIVO

TAXAS 2021 (TARIFA NORMAL): CICLOS MEDIOS LOE: 21,64€. CICLOS SUPERIORES LOE: 52,94€

TAXAS 2021 (FAMILIAS NUMEROSAS 1ª CATEGORÍA): CM LOE 10,84€, CS LOE: 26,50€

TAXAS 2021 (FAMILIAS NUMEROSAS CATEGORÍA ESPECIAL): EXENTAS DE PAGO

NO VÍDEO PODE VER O PROCEDEMENTO NA SEDE ELECTRÓNICA OU SOLICITA IMPRESO DE TAXAS NO CENTRO OU NA ENTIDADE BANCARIA.

Autorización para recollida de documentos sticky icon

Modelo de autorización para recollida de documentos.

Ademais da autorización completa en datos e asinada, deben achegarse copias dos documentos de identidade de ambas persoas.

DATAS PROBAS LIBRES 2020/2021

As probas libres de ciclos medios e superiores darán comezo o día 7 de xuño ás 10:00h coa XORNADA DE PRESENTACIÓN que é de obrigada asistencia.

A continuación comezarán os exames nas horas e datas que se detallan nas táboas e arquivos adxuntos:

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. ADMISIÓN 2020/2021

Prazo de entrega de solicitudes de admisión a FPB do 1 ao 11 de setembro.

Documentación a entregar:

 • Solicitude (ED522A)
 • Anexo A
 • Anexo III (consentimento de incorporación á FPB)
 • Anexo IV (comunicación de incorporación á FPB)
 • Fotocopias e orixinais do DNI do solicitante e do pai/nai/titor legal
 • Certificado de discapacidade do solicitante, de solicitar praza reservada por ese cupo.

A solicitude deberá estar asinada polo solicitante e polos dous proxenitores obrigatoriamente, excepto nos casos de defunción dun deles, de separación con patria potestada en exclusiva dun dos proxenitores ou de violencia de xénero. Nestes casos, haberá que xustificar documentalmente.

Pode descargar a solicitude e o anexo A dende os arquivos adxuntos.

Máis información sobre admisión en FPB en http://www.edu.xunta.es/fp/fpbasica

SOLICITUDE DE BOLSAS DE ESTUDOS CURSO 2020/2021

Aberto o prazo de solicitude de bolsas de estudos para o curso 2020/2021 dende o 9 de agosto ao 1 de outubro de 2020.

Enlace á web de información e solicitude online: Solicitar bolsa

MATRÍCULA CICLOS 2020/2021

Publicadas as listaxes de adxudicación de prazas en ciclos formativos de grao medio e superior. Xúntanse arquivos coas listaxes dos adxudicados neste centro.

Os solicitantes adxudicados deberán formalizar a matrícula no centro ou ben renunciar á praza para continuar no proceso de admisión coas solicitudes de maior preferencia.

Os solicitantes que non foron adxudicados nesta 1ª fase deberán permanecer atentos ás listaxes de espera, que se actualizan durante o proceso de matriculación varias veces ao día e comprobar se son adxudicados na 2ª fase (29 de xullo).

A solicitude de matrícula ou renuncia pode imprimirse dende a mesma aplicación na que se fixo a solicitude.

A documentación para formalizar matrícula é a seguinte:

 • Solicitude de matrícula personalizada
 • 1 foto
 • Fotocopia e orixinal DNI
 • Fotocopia e orixinal certificación académica da titulación de acceso
 • Fotocopia tarxeta sanitaria
 • Sobre de matrícula (en Conserxería)
 • Pago seguro escolar (faise no propio centro)
 • Autorización tratamento imaxe persoal

Non se recollerá ningunha documentación que non esté completa.

 

 

CALENDARIO PROBAS LIBRES SETEMBRO 2020

Xúntase calendario de probas libres para os ciclos de Anatomía Patolóxica e citodiagnóstico, Farmacia e parafarmacia e Impresión gráfica.

Xornada de acollemento o día 1 de setembro ás 11h, na que se explicará a dinámica da convocatoria. Esta xornada é de asistencia obrigatoria, aqueles alumnos que non asistan serán excluídos do proceso.

MODIFICACIÓN DATA 2ª PARTE PROBA BIOLOXÍA MOLECULAR E CITOXENÉTICA: Esta proba prevista no calendario adxunto para o 14 de setembro ás 10:30, terá lugar finalmente o día 11 de setembro ás 12:00h

 

Listaxes provisionais de solicitantes de ciclos formativos. Curso 20/21

Publicadas as listaxes provisionais de solicitantes de prazas en ciclos formativos para o curso 2020/2021.

Para visualizar os seus datos, deberá obter previamente o seu código persoal de solicitude pulsando no seguinte enlace Ver código persoal de consulta, onde se xerará o seu código introducindo o seu DNI e o código da súa solicitude (o que está debaixo do código de barras).

Despois deberá buscar no documento pdf das listaxes o seu código personal de consulta, e comprobar os seus datos. Empregue o buscador do lector de pdf que empregue, facendo click dereito na primeira páxina da lista, seleccione a opción buscar e introduza o seu código personal de consulta.

Debe comprobar que os seus datos son ou non correctos. Si están correctos, deberá esperar á publicación o día 21 de xullo das listas definitivas de solicitantes e das listas de adxudicados. Se non están correctos, deberá formular unha reclamación no centro de entrega ata as 13 h do día 15 de xullo.

Calendario de admisión para o curso 2019/2020

Nesta ligazón tes acceso ao calendario de admisión aos ciclos formativos para o curso 2019/2020: Calendario

Tamén podes atopar aquí información xeral sobre a admisión.

 

Formulario para alumnado

O centro xestiona un servizo de bolsa de emprego para facilitar a inserción laboral do seu alumnado e exalumnado.

O alumnado e exalumnado que desexe incorporarse á bolsa de traballo, xestionada polo centro, pode encher o seguinte formulario en liña.

Co envío do mesmo, a persoa solicitante autoriza ao IES Montecelo a facilitar os seus datos ás empresas que oferten emprego a través desta bolsa de traballo.