CMSAN02. Farmacia e parafarmacia

MP0061. Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

MP0099. Disposición e venda de produtos

MP0100. Oficina de farmacia

MP0102. Dispensación de produtos parafarmacéuticos

MP0103. Operacións básicas de laboratorio

MP0104. Formulación maxistral

MP0105. Promoción da saúde