Titoría do Ciclo Medio de FP Dual de Posimpresión e acabamentos gráficos.

Curso para o intercambio de documentación do titor cós demáis membros do equipo docente.

Módulo profesional: Formación de envases. Dual.
Código: MP1218. Duración: 80 horas (26 na empresa).

Contidos básicos: Tipos de envases, formación do envase, encartadora engomadora (partes, configuración, funcionamento e mantemento), colas e encolado.

Módulo profesional: Materiais para postimpresión. Dual.
Código: MP1218. Duración: 133 horas (33 na empresa).

Contidos básicos: Materiais laminares (Papel e plásticos), cartón e o seu uso en envase e embalaxe, adhesivos, vernices e tintas, flexografía (tintas e forma impresora), limpeza, recollida selectiva de lixo e prevención de riscos laborais.