CONVOCATORIA PROBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2020

Pola Orde do 20 de xaneiro de 2020 (DOG 7de febreirode 2020) convócanse probas de acceso a ciclos formativos para aquelas persoas que non posúan os requisitos académios  para acceder a un ciclo formativo.

E pola Resolución do 24 de maio de 2020 apróbase novo calendario para a realización das probas

Toda a información na web de FP: http://www.edu.xunta.es/fp/probas

Ligazón á aplicación informática para dar de alta unha solicitude: http://www.edu.xunta.es/fp/probas . Unha vez xerada a instancia, hai que imprimila e presentala nun centro que teña FP xunto coa documentación que se indique na instancia. En tanto non se efectúe este trámite, non estará feita a matrícula para as probas.

Tamén se pode presentar a solicitude a través  da sede electrónica:

Inscrición proba acceso a Ciclo Medio: Sede electrónica. Procedemento ED312C

Inscrición proba acceso a Ciclo Superior: Sede electrónica. Procedemento ED312D

Prazo de inscrición nas probas de acceso:

  •  Ciclos formativos de grado medio: O prazo de presentación de solicitudes será do 2 - 13 de marzo
  • Ciclos formativos de grado superior: O prazo de presentación de solicitudes será do 10 - 19 de febreiro.

NOVO CALENDARIO!!!