ADMISIÓN ALUMNADO ESO - BACHARELATO PARA O CURSO 2021-2022

 Admisión e matriculación de alumnado para o curso 2021-2022

  • O prazo de presentación será do 1 ó 22 de marzo do 2021.

Mais información na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Documentación a presentar xunto coa solicitude:

  • Copia DNI do alumno para o que se solicita praza
  • Certificado de matrícula do curso actual (2020-2021)
  • Certificado de notas de 3º de ESO (só para os alumnos que soliciten praza para 1º de Bacharelato)
  • En caso de separación dos pais deben asinar a solicitude os dous proxenitores e acompañar copia da sentenza de separación ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.

Todos os datos persoais da solicitude deben coincidir exactamente cos que aparecen nos documentos de identificación (DNI, NIE, Pasaporte)

No anexo II bis debe reflexarse e asinar todos os membros da unidade familiar. No caso dos menores de idade asinaran o pai, nai ou titor/a.

Consultar prazas vacantes no centro para o curso 2021 - 22 ESO e Bacharelato.

Calendario do proceso de admisión:

Reserva de praza no centro de orixe ou centro de adscrición Do 11 de xaneiro ó 8 de febreiro
Data do sorteo público da letra a efectos de desempate 26 de febreiro
Publicación de postos vacantes Antes do 1 de marzo

Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir

cursando a mesma ensinanza ou estudos superiores

Do 1 ó 22 de marzo

Presentación da documentación acreditativadas criterios do baremo (se o número de

solicitudes é superior o número de prazas ofertadas

A partir do 25 de marzo (10 días hábiles)
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos Antes do 25 de abril
Reclamacións: Realizaranse ante o Consello Escolar

5 días hábiles a partir do día seguinte da publicación

das listaxes provisionais

Publicación das listaxes definitivas Antes do 15 de maio

En caso de solicitar praza en datas posteriores ó prazo fixado, enviaranse ó Departamento

Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

 

 Letras para os efectos da resolución do desempate na puntuación final na orde de admisión:

Primeiro apelido: "W" e "S"

Segundo apelido: "B" e "F"

AdxuntoTamaño
anexoii_0.pdf1.09 MB
anexoiibis.pdf500.2 KB
Vacantes 2021-22.pdf133.84 KB