Medidas atención á Diversidade

Medidas e aatención á Diversidade educativa.

.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

CURSO 2012-13

 

 

Curso

MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

1º ESO

AE en lingua galega e matemáticas.

 

Exención francés, en castelá.

2º ESO

AE en lingua castelá, matemáticas. 

Reforzo en inglés.

SB de inglés na área de música

Exención francés en galego

3º ESO

Reforzo de inglés.

SB de inglés na área música

4º ESO

SB de inglés na área de música

PDC

OPTATIVI

DADE

3º ESO: 

Obradoiro de Iniciación ao Audiovisual, 2ª Lingua Estranxeira: Francés, Cultura Clásica

4º ESO:   bioloxía e xeoloxía, física e química, música, EPeV, informática, tecnoloxía

PCPI

Modalidade C-mixta


Este curso impártese por primeira vez un Programa de Cualificación Profesional Inicial cos seguintes perfís profesionais: Aloxamento, Pastalaría, Informática, Instalación de redes eléctricas, Fontanaría, calefacción e climatización doméstica.

EN TÓDOLOS CURSOS

Acollida e atención ao alumnado inmigrante  (se se da o caso)

           

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet