Skip to Content

Claustro 2021-2022

María Carmen Amado Fuentes (Dpto. de Inglés, xefa de departamento e coordinadora SSBB)

Sara Abal Viqueira (Dpto. de Orientación)

Daniel Blanco Chapela (Dpto. de Matemáticas, coordinador EDLG)

Carlos Camaño Rial (Dpto. de Inglés, xefe de estudos)

Seila Castro Sánchez (Dpto. Ciencias Naturais)

María Begoña Cebrián Acuña (Dpto. de Relixión Católica, xefa de departamento)

Romina Verónica Conto Luque (Dpto. de Música)

José Davila Souto (Dpto. de Artes Plásticas, xefe de departamento)

Carmen María de las Casas Henríquez (Dpto. de Matemáticas, xefa de departamento)

Lucía Docampo Martínez (Dpto. de Lingua Galega)

David Faro Domínguez (Dpto. de Xeografía e Historia)

María Luisa Feal Rodríguez (Dpto. de Inglés)

Cristina Fernández Rivera (Dpto. de Ciencias Naturais, xefa de depatamento)

Gema Gandón Bernárdez (Dpto. de Educación Física, xefa de departamento)

Tania González Comesaña (Dpto. de Orientación)

Raquel González Seoane (Dpto. de Física e Química, xefa de departamento, coordinadora E-Dixgal)

María Esther Iglesias Miranda (Dpto. de Orientación)

Montserrat López Fariña (Dpto. de Lingua Castelá, secretaria)

Elena López Vara (Dpto. de Tecnoloxía, xefa de departamento, coordinadora Plan Dixital de Centro)

Sonia Martínez Dios (Dpto. de Lingua Castelá, xefa de departamento)

Begoña Otero Riobó (Dpto. de Orientación, xefa de departamento)

José Pumar Armada (Dpto. de Música, xefa de departamento, coordinador Radio Labirinto)

Inés Rodo Montes (Dpto. de Lingua Galega, xefa de departamento)

Ana Belén Rodríguez Rodríguez (Dpto. de Matemáticas)

Marcos Salgado Rodríguez (Dpto. de Xeografía e Historia, xefe de departamento)

Ana María Soliño Pérez (Dpto. de Bioloxía e Xeoloxía, directora)

Mónica Tocci González (Dpto. de Francés, xefa de departamento)story | by Dr. Radut