Claustro de profesorado

Claustro de profesorado

 

Claustro de profesorado 2021-2022

 

Análise e química industrial

Bibiana Pacios Penelas

Óscar Souto Muñoz

 

Bioloxía e xeoloxía

María Jesús Blanco Vázquez

David Vázquez Loureiro

 

Debuxo

Francisca García García

Blanca Bermúdez Díaz

 

Economía

Javier Cabarcos Anca

Alejandro César Rodríguez Pérez

 

Educación física

José Antonio Doce Caruncho

José Permuy Fraga

 

Filosofía

Ana María López Sampedro

 

Física e química

Francisco da Silva Vello

Lucía Tellado Doce

 

Francés

Beatriz de la Fuente Martínez

Alfonso Fraga Pérez

 

Inglés

Pilar Ramudo Almeida

Francisco José Pérez Saavedra

Sara García Cacicedo

Susana Pérez Pico

Paula María Paz Oreona

 

Latín e Grego

Azucena Sanz Santaeufemia

 

Lingua castelá e literatura

Diana Aradas Blanco

Rosario Rodríguez Fernández

Carlos Rey Barcia

Gemma Sánchez Castrillón

 

Lingua galega e literatura

Carmen Otero Fraga

M.ª Esther López Fraga

Isabel Porto Cacheiro

 

Matemáticas

Juan Manuel Fernández Guerreiro

Ana Díaz Lodeiro

Álvaro del Campo Feijoo

Jesús Ledo Calvo

Lucía Cendán Ramil

 

Música

Rosalía M.ª Seijo Grueiro

 

Orientación educativa

M.ª Montserrat Castro Guerreiro

 

Pedagoxía terapéutica

M.ª Digna Polo Timiraos

Ana Isabel Castro Rodríguez

Vanesa Gómez Rey

 

Audición e linguaxe

 Susana García Bouza

 

Relixión católica

Xaquín Manuel López Campo

José Antonio Soto Novo

 

Tecnoloxía

M.ª Ángeles García García

M.ª Carmen Castro García

 

Xeografía e historia

María José Díaz Losada

José Ignacio Sautúa López 

Alexandre Soto Figueroa

Distribuir contido