Xeografía e Historia

Departamento de Xeografía e Historia 2021-2022

Profesorado

Cargo

         Mª José Díaz Losada

Xefa de departamento

Titora 2º BAC B

José Ignacio Sautúa López

Vicedirector

Alexandre Soto Figueroa

 

 

Programación Xeografía e Historia 2021-2022

Distribuir contido