Organigrama

Organigrama

Equipo directivo

Director

Javier Cabarcos Anca

Vicedirector

José Ignacio Sautúa López

Secretaria

Bibiana Pacios Penelas

Xefe de estudos

Álvaro del Campo Feijoo

 

Innovación educativa

Coordinador de FCT

Francisco da Silva Vello

Coordinador TIC

José Antonio Soto Novo

Coordinador da biblioteca

Xaquín Manuel López Campo

Equipo de dinamización da lingua galega

 

 

Xefaturas de departamento didáctico

Bioloxía e xeoloxía

Paula M.ª Hermida Mera

Debuxo

Mario Alfonso Iglesias González

Economía

 

Educación física

José Antonio Doce Caruncho

Familia Profesional Química

Bibiana Pacios Penelas

Filosofía

Ana María López Sampedro

Física e química

Nieves Elvira Sabín Pita

Formación e orientación laboral

Javier Cabarcos Anca

Francés

Beatriz de la Fuente Martínez

Inglés

Francisco José Pérez Saavedra

Latín e Grego

Enedina Palacios Díaz

Lingua castelá e literatura

Diana Aradas Blanco

Lingua galega e literatura

Carmen Otero Fraga

Matemáticas

Ana Díaz Lodeiro

Música

Rosalía M.ª Seijo Grueiro

Orientación educativa

 

Relixión católica

Xaquín Manuel López Campo

Tecnoloxía

M.ª Carmen Castro García

Xeografía e Historia

María José Díaz Losada

 

 

Distribuir contido