Dependencias

Instalacións do centro

O IES Moncho Valcarce conta coas seguintes instalacións:

- 19 aulas-materia dotadas de ordenador e proxector dixital; 3 delas equipadas con pizarras dixitais.

- 4 aulas ABALAR con pizarra dixital e un ordenador portátil por alumno.

- 3 aulas específicas (debuxo técnico, plástica e música).

- 2 aulas de informática, unha delas con pantalla dixital.

- 1 taller de tecnoloxía.

- 5 laboratorios (física e química,ensaios físicos, química, bioloxía e xeoloxía e microbioloxía).

- 1 biblioteca con ordenadores e proxector dixital.

- 1 Salón de actos.

- 1 pavillón polideportivo e 1 Ximnasio.

 

 

Distribuir contido