Oferta educativa

Itinerarios de materias

 

Entrada en vigor no curso 2019-2020

Oferta educativa

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (E.S.O.)

 

No IES Moncho Valcarce pódese estudar a etapa da Educación Secundaria Obrigatoria, que comprende catro cursos (1º a 4º). Ademáis da oferta ordinaria xeral, contamos coas seguintes medidas de atención á diversidade:

 

Apoio educativo impartido por PT.

- Adaptacións curriculares individualizadas.

- Reforzo educativo en materias instrumentais.

- Grupos reducidos: desdobres.

- Atención  educativa de ATE (Axudante Técnico Educativo)

Ademáis de diversos proxectos, en colaboración co Concello e outras institucións, o centro está inmerso nos seguintes proxectos de innovación:

 

-Proxecto Abalar. 

A estratexia do proxecto ABALAR desenvolvido pola Consellería de Educación en centros piloto como o IES Moncho Valcarce xira arredor do concepto de centro educativo dixital. O centro educativo dixital supera o concepto de centro educativo tradicional e persegue dispor de recursos humanos e pedagóxicos, así como de infraestruturas e servizos axeitados para o uso cotián da tecnoloxía buscando a integración plena das TIC na práctica educativa e o aproveitamento efectivo dos contidos dixitais existentes nas redes.

 

O centro conta actualmente con seis Aulas ABALAR equipadas con pizarra e proxector dixital e cun ordenador ultraportátil para cada alumno.

 

No centro pódense cursar as seguintes modalidades e materias do BACHARELATO:

 

 

CURSO

TIPOS DE

MATERIAS

MODALIDADES DE BACHARELATO

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

 

 

 

 

 

COMÚNS

Ciencias para o mundo contemporáneo, Educación física, Filosofía e cidadanía, Lingua galega e literatura I, Lingua castelá e literatura I.

Lingua estranxeira I e Relixión / Atención educativa.

PROPIAS DE MODALIDADE

(Cursará tres: a obrigatoria e dúas máis)

Matemáticas I (Obrigatoria)

Bioloxía e xeoloxía

Debuxo técnico I

Física e química

Tecnoloxía industrial I

Historia do mundo contemporáneo (Obrigatoria)

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I

Economía.

Grego I

Latín I

 

MATERIAS

OPTATIVAS

(Cursará unha)

Antropoloxía

Música

Francés I

Tecnoloxías da información e comunicación

Debuxo artístico I

Literaturas Hispánicas

 

*Ademáis, o alumno ten dereito a escoller como optativa calquera materia das ofertadas como propias de modalidade para 1º de bacharelato.

 

* Advírtese que é posible que non se poidan impartir materias propias de modalidade ou optativas que non reunan o número mínimo de alumnos esixido pola lei

* NOTA IMPORTANTE: Para poder ser avaliado en 2º de Bacharelato dunha materia con denominación “II” sen ter cursado en 1º de Bacharelato a correspondente de denominación “I”, será preciso acreditar os coñecementos previos necesarios. O mesmo aplicaráse para poder ser avaliado das materias de Física, Química e Electrotecnia de 2º de Bacharelato, sen ter cursado Física e Química de 1º , e de Ciencias da Terra e do Medioambiente e Bioloxía de 2º de Bacharelato sen ter cursado Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato. Para máis información ao respecto consultar no centro.

 

CURSO

TIPOS DE

MATERIAS

MODALIDADES DE BACHARELATO

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

 

 

 

 

 

COMÚNS

Historia de España, Historia da filosofía, Lingua galega e literatura II, Lingua castelá e literatura II, Lingua estranxeira II e Relixión / Atención educativa.

PROPIAS DE MODALIDADE

(Cursará tres: a obrigatoria e dúas máis)

Matemáticas II (Obrigatoria)

Bioloxía

Ciencias da Terra e ambientais

Debuxo técnico II

Electrotecnia

Física

Química

Tecnoloxía industrial II

Xeografía (Obrigatoria)

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II

Economía de empresa

Grego II

Latín II

Literatura universal

Historia da arte

 

MATERIAS

OPTATIVAS

(Cursará unha)

Francés II

Debuxo artístico II

Métodos estadísticos e numéricos

Ética e filosofía do dereito

Filosofía da ciencia e tecnoloxía

Xeoloxía

Xeografía e Historia de Galicia

Literatura galega do século XX e da actualidade.

 

*Ademáis, o alumno ten dereito a escoller como optativa calquera materia das ofertadas como propias de modalidade para 2º de bacharelato.

 

* Advírtese que é posible que non se poidan impartir materias propias de modalidade ou optativas que non reunan o número mínimo de alumnos esixido pola lei

* NOTA IMPORTANTE: Para poder ser avaliado en 2º de Bacharelato dunha materia con denominación “II” sen ter cursado en 1º de Bacharelato a correspondente de denominación “I”, será preciso acreditar os coñecementos previos necesarios. O mesmo aplicaráse para poder ser avaliado das materias de Física, Química e Electrotecnia de 2º de Bacharelato, sen ter cursado Física e Química de 1º , e de Ciencias da Terra e do Medioambiente e Bioloxía de 2º de Bacharelato sen ter cursado Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato. Para máis información ao respecto consultar no centro.

 

 

 

Distribuir contido