ENTREGA NOTAS E MATRICULA CURSO 2014-2015

 

 

ENTREGA DE NOTAS

XOVES, 4 SETEMBRO:

10:00: 2º BAC                     12:00: 4º ESO                    13:15: 3º ESO

10:45: 1º BAC                    13:30: 2º ESO                    14:00: 1º ESO

AS NOTAS SERÁN ENTREGADAS POLA DIRECCIÓN DO CENTRO NO SALÓN DE ACTOS

ACLARACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS E ATENCIÓN A POSIBLES RECLAMACIÓNS

O PROFESORADO ESTARÁ DISPOÑIBLE OS DÍAS 4, 5 E 8 DE SETEMBRO, EN HORARIO DE 10:00 A 12:00 HORAS

PARA ATENDER AS POSIBLES ACLARACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS QUE LLE SEXAN SOLICITADAS E PARA

RESOLVER AS POSIBLES RECLAMACIÓNS POR ESCRITO.

*PROCESO DE RECLAMACIÓNS POR ESCRITO NA ESO E 1º BAC

5 E 8 SETEMBRO (ATA AS 14:00)

PRAZO PARA PRESENTAR RECLAMACIÓNS POR ESCRITO NA OFICINA DO CENTRO.

9 DE SETEMBRO:

08:30. REUNIÓN DEPARTAMENTOS PARA RESOLVER AS RECLAMACIÓNS PRESENTADAS.

11:30. NOTIFICACIÓN AOS INTERESADOS DA RESOLUCIÓN DAS RECLAMACIÓNS.

* Normativa aplicable: Orden de 28 agosto de 1995 (BOE de 20 de septiembre de 1995)

*PROCESO DE RECLAMACIÓNS POR ESCRITO EN 2º BAC

4 E 5 DE SETEMBRO ( ATA AS 14:00)

PRAZO PARA PRESENTAR RECLAMACIÓNS POR ESCRITO NA OFICINA DO CENTRO.

5 DE SETEMBRO:

19:00. NOTIFICACIÓN AOS INTERESADOS DA RESOLUCIÓN DAS RECLAMACIÓNS.

19:00. COMEZO DO PRAZO PARA PRESENTAR RECLAMACIÓN ANTE A COMISIÓN DE SUPERVISIÓN.

8 DE SETEMBRO:

13:00. FIN DO PRAZO PARA RECLAMAR ANTE A COMISIÓN DE SUPERVISIÓN NA OFICINA DO CENTRO.

* Normativa aplicable: Orde de 22 de abril de 2010 (DOG do 4 maio de 2010) e Circular nº 3/2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

 

MATRÍCULA DE SETEMBRO

VENRES 5 SETEMBRO.                 LUNS 8 DE SETEMBRO.

09:00-10:30 ----------1º ESO                        09:00-10:30 ----------4º ESO

10:30-12:00 ----------2º ESO                        10:30-12:00 ----------1º BACHARELATO

12:00-13:30 ----------3º ESO                        12:00-13:30 ----------2º BACHARELATO

 

 

* Non haberá servizo de transporte escolar nestas datas*