Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

1º ESO 2018-2019

Recursos para a Bio.-Xeo. de 3º eso.

Recursos para a Xeoloxía de 2º Bach.

Recursos para Bio-Xeo. de 4º de ESO.

Recursos para BIO-XEO de 1º ESO

Unidad didáctica elaborada por los departamentos de Biología y Geología y Educación física sobre el dopaje en el deporte.

Recursos para a materia de CTMA de 2º BAC.

unha sinxela web quest sobre a experiencia levada a cabo no laboratorio cos ratos 
Actividades para 3º Eso.

Recursos y materiales para 1º ESO

Aquí poderás atopar exercicios resoltos ou con solucións

Aquí podes atopar teoría e exercicos, algúns deles resoltos, da asignatura de Matemáticas Aplicadas I.


Aquí podes atopar teoría dos distintos temas e exercicios resoltos.


Aquí podes atopar os temas teóricos e exercicios resoltos.


Aquí podes atopar actividades e exercicios de reforzo e ampliación, algúns deles resoltos.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Aquí poderás atopar os apontamentos de 1º ESO.

Recursos y páginas de interés

Technology in English for 3º ESO students

Material para a asignatura

Tecnología de la información y la comunicación para el primer año de la escuela secundaria en 2018 - 19

Espazo para o traballo de aula dos alumnos de LATÍN (1º e 2º de bacharelato)

Espazo para o traballo de aula dos alumnos de 3º da Eso

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Notes and activities for 1°BAC

Prácticas sinxelas de apoio ao currículo obrigatorio do ensino da Física e a Química en 2º e 3º da ESO.

Neste curso atoparedes materiais teóricos e prácticos correspondentes ao módulo de microbioloxía correspondente ao Ciclo Superior de Análise e Control de Calidade.
Contidos teóricos e prácticos utilizados na clase.

Nesta aula virtual colgaranse os materiais didáctico-prácticos cos que traballaremos na aula, así como os alumnos/as entregarán algunhas das actividades programadas.