Información familias

Normas para as familias adaptadas ao contexto da covid-19

Declaración responsable covid-19

Enquisa de autoavaliación clínica

Carta ás familias

Carta  ás  familias  dando  conta  das  últimas novidades  en  relación  á  evolución  da  covid-19. (11-2-21)

Carta ás familias

Carta  ás familias  con información  actualizada  relativa  á  evolución da covid-19  no noso  centro. (20-4-21)

Carta ás familias

Carta  ás  familias  con información  actualizada  relacionada  coa  evolución  da covid-19  no  IES (12-4-2021).

Carta ás familias

  Carta ás  familias  actualizando  a información  relacionada  coa  evolución da  covid-19 no  centro. (2-3-2021)

Carta ás familias

Carta  ás  familias  dando conta  das novidades  en  relación  á  evolución  da  covid-19  no noso centro. (24-2-2021)

Carta ás familias

Carta  ás  familias  dando conta  das novidades  en  relación  á  evolución  da  covid-19  no noso centro. (8-2-2021)

Carta ás familias

Carta  ás familias  coa  última  información sobre  a evolución  da  covid-19  no noso  IES. (2-2-21)

Distribuir contido