MODIFICACIÓNS DA PROGRAMACIÓN DE TECNOLOXÍA CURSO 2019-20