Fundamentos de Administración e Xestión 2º BAC. Curso 2020-2021.