Circular 20: Videoconferencia sobre a educación a distancia

A EDUCACIÓN A DISTANCIA
IES MESTRE LANDÍN, 23 NOV 2020, 19h30

O luns 23 de novembro ás 19:30 h terá lugar a videoconferencia "A educación a distancia" a cargo de Sérgio A. Nunes Garcia, dentro da escola de familias organizada polo CFR de Pontevedra e o IES Mestre Landín, o acceso á mesma realizarase a través da seguinte ligazón:
https://eduxunta.webex.com/eduxunta-pt/j.php?MTID=m1af30b2448944ef552792...

Guión da xuntanza
Abalar. Funcionalidades básicas.
Webex. Conexión. Forma de entrada (nome, correo-e). Normas básicas de funcionamento e comportamento. Uso de Chrome.
Situación en confinamento. Normas, horarios espello, obrigas do alumnado. Crear horarios con alertas.
Aula Virtual / Edixgal. Funcionamento básico, entrada nun curso. Emprego da app de Moodle. Entrega de tarefas (pdf). Outras funcionalidades (calendario, foros, mensaxería).
Protección de datos: imaxe e datos de alumnado.
Tempo aberto a dúbidas.

Instrucións de acceso:
Lembren usar un navegador Chrome.
Nas familias cuxos fillos e fillas estean en E-Dixgal recoméndase que empreguen o computador subministrado polo centro educativo para familiarizarse con el.
As cámaras e micrófonos deberán estar desconectados, se ben preparados para conectalos en caso de precisalo.
Usaremos o chat común para calquera dúbida ou pregunta.
No caso de acceder con dispositivo móbil (tablet ou teléfono) deben descargar a aplicación Cisco Webex Meetings e acceder desde ela á ligazón.
Lembren pór un nome e un correo electrónico (calquera por exemplo a@aaa.com). Se non introducen un nome e un correo non poderán acceder á reunión. Para practicar e sabermos que familias se conectan, poden usar o nome do seu fillo/a e curso (ex. Miguel Solla 3B).
A xuntanza será gravada para un posterior acceso á mesma.

Info da reunión Webex:
A educación a distancia - IES Mestre Landín
Organizado por SÉRGIO ALEXANDRE NUNES GARCÍA

https://eduxunta.webex.com/eduxunta-pt/j.php?MTID=m1af30b2448944ef552792...
Luns, 23 Nov, 2020 19:30 | 1 hora 40 minutos | (UTC+01:00) Bruxelas, Copenhague, Madri, Paris
Número da reunión: 121 352 8602
Seña: Distancia

Entrar por sistema de vídeo
Dial 1213528602@eduxunta.webex.com
Vostede também pode marcar 62.109.219.4 e inserir o seu número de reunión.

Entrar por teléfono
+34-91215-8236 Spain Toll
Código de acceso: 121 352 8602