PROTOCOLOS COVID19 PARA UNHA VOLTA SEGURA ÁS AULAS

 1. Guía para unha volta segura ás aulas. Conxunto de medidas para protexer e prever o contaxio da covid-19 e crear contornas escolares saudables e seguras Realizado polas autoridades sanitarias e educativas.
 2. Información ás familias. Guía resumo das instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública.
 3. Cartaz de medidas xerais.
 4. Cartaz de medidas na aula
 5. Hixiene de mans. Cartaz explicativo da importancia de seguir unha boa hixiene de mans.
 6. Uso da máscara. Vídeo explicativo sobre o correcto emprego da máscara.
 7. Manipulación da máscara. Vídeo explicativo sobre a correcta manipulación da máscara.
 8. Modelo de declaración responsable para as familias.
 9. Enquisa autoavaliación COVID19. Enquisa para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas, consulte no seu centro de saúde.
 10. Actuación ante casos sospeitosos dentro do centro educativo.
 11. Actuación ante casos sospeitosos fora do centro educativo.
 12. Programa de acollida curso 2020-2021. Documento no que se contemplan as accións de acollida e prevención sanitaria desenvolvidas no inicio do curso para cada un dos niveis educativos.
 13. Plan de adaptación do centro ao contexto COVID-19. Documento elaborado pola Dirección no que se recolle o plan de actuación para o presente curso en relación á organización e xestión da crise do coronavirus.
 14. Plan de continxencias. Proceso para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a actividade lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña o cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro.
 15. Horarios espello. Organización da formación online, de aplicación nos supostos de confinamento dunha aula ou do centro educativo.
 16. Planos do instituto. Anexo cos planos do instituto mencionados nos Plans anteriores.
 17. Limpeza do centro. Documento no que se recollen as quendas e distribución de espazos para a limpeza e desinfección do centro.
 18. Actividades complementarias e extraescolares fora do centro. Protocolo e instrucións a seguir para o desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares.
 19. Uso das instalacións deportivas curso 2020-2021. Protocolo e instrucións a seguir para o emprego das instalacións deportivas do IES Ramón Menéndez Pidal no presente curso.
 20. Uso do comedor. Protocolo a seguir para o uso do comedor desenvolvido pola empresa que presta o servizo (Jardanay).

Últimos Artigos

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer