Neste curso propoñeremos algúns problemas matemáticos máis complexos ou que se apartan un pouco do temario tradicional.