Este curso está creado pola Profesora Nieves  Otero Pombo e nel tratanse os contidos de matemáticas de 2º da ESO organizados en unidades didácticas.