Neste curso atoparás os apuntes e exercicios a realizar para os desdobres de informática de tecnoloxía en 2º ESO