Este curso está creado pola Profesora Nieves  Otero Pombo e nel tratanse os contidos de matemáticas de 2º da ESO organizados en unidades didácticas.

Curso para a licenza de formación 2013/2014


Aquí atoparás toda a información que precisas sobre o plan de recuperación das matemáicas pendentes de todos os niveis; 1º ESO, 2º ESO, Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas de 3º ESO, Matemáticas Orientadas ás Ensinazas Aplicadas de 3º ESO, Matemáticas I e Matemáticas Aplicadas I.