Curso de Lingua Galega e Literatura de 2º ESO do curso 2023-2024.

Docente: Olalla Liñares