Curso de matemáticas orientadas ás CCSS II, curso 2021/22