FacebookSíguenos en YouTube

Permisos e licenzas

Permisos e licenzas

  • Orde do 7 de abril de 2008 (DOG 23-04-2008)   pola que se regula o réxime de permisos e licenzas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • Anexo IV: Solicitude de permisos (funcións sindicais, fillo/a menor de 12 meses, accidente ou enfermidade moi grave, revisión médica, parto, adopción), licenzas (matrimonio ou unión, asuntos propios, enfermidade, estudos) e redución de xornada. Preme aquí.
  • Anexo V: Solicitude de permiso (falecemento ou enfermidade grave dun familiar, traslado de domicilio, exames, nacemento de fillos/as que deban permanecer  hospitalizados, preparación ao parto, fecundación, revisións médicas, deber inexcusable, asuntos persoais, paternidade, violencia de xénero) e ausencias imprevistas. Preme aquí.
Distribuir contido