FacebookSíguenos en YouTube

Adaptacións das programacións didácticas

Consulta todas as adaptacións das programacións por asignatura/curso AQUÍ.

Francés Todos os cursos
Inglés Todos os cursos
Inglés FP Básica
Orientación Plan Xeral de Atención á diversidade. Concrección 3ºAvaliación.
Orientación Plan de Orientación. 3ºTrimestre
Educación Física Todos os cursos
Anatomía Todos os cursos
Galego 1ºESO
Galego 2º,3º,4º e 1ºBACH
Galego 2ºBACH
Matemáticas Todos os cursos
Economía Todos os cursos
Latín Latín I
Latín Latín e Grego II
Latín Latín 4ºESO
Cultura Clásica Cultura Clásica 3ºESO
Grego Grego I
Bioloxía Bioloxía e Xeoloxía 1ºESO
Bioloxía Bioloxía e Xeoloxía 3ºESO
Bioloxía Bioloxía e Xeoloxía 4ºESO
Bioloxía Bioloxía e Xeoloxía 1ºBACH
Bioloxía Bioloxía 2ºBACH
Bioloxía CMAT 2ºBACH
Debuxo Todos os cursos
Ciencias Aplicadas 1ºFPB
Comunicación e sociedade 1ºFPB
Filosofía Todos os cursos
Física e Química Todos os cursos
Xeografía e Historia Todos os cursos
Música Artes escénicas e xestión cultural 1ºBACH
Música Imaxe e son
Música Música 2ºESO
Música Artes escénicas e xestión cultural 4ºESO
Música Música 3ºESO
Música Música 4ºESO
Lingua Castelá 1ºESO
LIngua Castelá 2ºESO
LIngua Castelá 3ºESO
Lingua Castelá 4ºESO
Lingua Castelá 1ºBACH
Lingua Castelá 2ºBACH
Relixión 1ºESO
Relixión 2ºESO
Relixión 3ºESO
Relixón 4ºESO
Relixión 1ºBACH
Relixión 2ºBACH
Tecnoloxía Tecnoloxía ESO
Tecnoloxía Iniciación á programación
Tecnoloxía Tecnoloxía Industrial
Tecnoloxía Robótica
Tecnoloxía TICs
Informática Aplicacións ofimáticas
Informática Redes FPB2
Informática Montaxe FPB1
Informática Montaxe 1ºSMR
Informática Sistemas Operativos Monoposto
Informática Sistemas Operativos en Rede
Informática Programación das actividades asociadas á contorna laboral
Informática Módulo de FCT FPB
Informática Seguridade 2ºSMR
Informática Aplicacións web
Informática Ofimática 1ºFPB
Informática Servicios en red
Informática Redes locales
AdxuntoTamaño
Inglés201.91 KB
Plan xeral de atención á diversidade. Concreción 19-20 3º trimestre77.62 KB
Plan de orientación 19-20 3º trimestre124.83 KB
Educación física775.69 KB
Adaptacion programacion Anatomía Aplicada.pdf492.53 KB
Galego 1º,2º,3º,4ºESO e 1ºBACH296.83 KB
Bioloxía e Xeoloxía 1ºESO129.72 KB
Bioloxía e Xeoloxía 3ºESO119.21 KB
Bioloxía e Xeoloxía 4ºESO124.7 KB
Bioloxía e Xeoloxía 1ºBACH125.32 KB
Bioloxía 2ºBACH97.82 KB
CMAT 2ºBACH101.55 KB
Ciencias Aplicadas FPB 1º738.57 KB
Comunicación e sociedade FPB 1º326.31 KB
Xeografía e Historia583.29 KB
Artes escénicas e xestión cultural 1ºBACH71.71 KB
Imaxe e son103.52 KB
Artes escénicas. 4ºESO145.79 KB
Música 2ºESO133.72 KB
Música 3ºESO180.43 KB
Música 4ºESO149.2 KB
Lingua Castelá 1ºESO98.12 KB
Lingua Castelá 2ºESO93.74 KB
Lingua Castelá 3ºESO109.81 KB
Lingua Castelá 4ºESO108.37 KB
Lingua Castelá 1ºBACH99.67 KB
Lingua Castelá 2ºBACH174.35 KB
Relixión 1ºESO69.93 KB
Relixión 2ºESO66.18 KB
Relixión 3ºESO61.98 KB
Relixión 4ºESO66.96 KB
Relixión 1ºBACH65.48 KB
Relixión 2ºBACH65.07 KB
Inglés FP Básica. 330.05 KB
Aplicacións Ofimáticas212.73 KB
Redes 2ºFPB185.37 KB
Montaxe FP Básica283.98 KB
Montaxe 1SMR297.25 KB
Sistemas Operativos Monoposto158.38 KB
Sistemas Operativos en Rede68.83 KB
Programación das actividades asociadas á contorna laboral 363.55 KB
FCT FPB236 KB
Seguridade352.39 KB
Aplicacións web380.31 KB
Ofimática 1ºFPB242.72 KB
Servicios en red185.99 KB
Redes locales174.79 KB
Francés433.91 KB
Matemáticas74.62 KB
Latín 4ºESO67.65 KB
Latín 1ºBACH70.15 KB
Latín e Grego 2ºBACH64.18 KB
Grego 1ºBACH85.83 KB
Economía883.86 KB
Galego 1ºESO759.03 KB
Física e Química250.33 KB
Galego 2ºBach767.67 KB
Ciencias Aplicadas 1ºFPB713.77 KB
Iniciación á programación80.38 KB
Robótica92.44 KB
Tecnoloxía ESO103.32 KB
Tecnoloxía Industrial98.84 KB
TICs100.1 KB
Francés434.77 KB
Debuxo991.04 KB