Materiais complementarios e presentacións visuais de explicacións e contidos traballados na clase de 4º da ESO.