Materiais complementarios e presentacións visuais de explicacións e contidos traballados na clase de 3º da ESO.