Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

Novas

Plan PROA

DATOS SOBRE CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS DO PLAN PROA (CONTRATOS-PROGRAMA) DO IES MANUEL MURGUÍA (Arteixo, A Coruña). Cursos 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017

 

CURSO 2013-2014:

10 alumnos/as de 1º ESO e 10 alumnos de 2º ESO: TOTAL 20 ALUMNOS.

1º ESO: de 10 alumnos/as: 7 melloran en notas de 1ª, 2ª e 3ª avaliacións. Un alumno/a mantense. Hai dous alumnos/as que non logran remontar en Xuño.

2º ESO: de 10 alumnos/as: 6 melloran en notas de 1º a 2º e 3ª (estimábel) avaliacións. 2 alumnos mantéñense (mesmo recuperan algunas asignaturas) e outros 2 non logran remontar.

 

CURSO 2014-2015:

15 alumnos/as de 1º da ESO e 10 alumnos/as de 2º da ESO: TOTAL 25 ALUMNOS/AS

1º ESO: (2ª avaliación, comezo a 10/II/2015): En %, 1º ESO mellora en relación suapensos-aprobados, un 73%, manténdose nas notas un 27%.

2º ESO: En %, 2º ESO mellora en relación suspensos-aprobados, un 70%, manténdose nas notas un 30%.

 

CURSO 2015-2016:

10 alumnos/as de 1º da ESO e 7 alumnos/as de 2º da ESO: TOTAL 17

ALUMNOS/AS (inicialmente 19)

1º ESO: (2ª avaliación, comezo a 10/II/2015): En %, 1º ESO mellora en relación suspensos-aprobados, un 56 %.

2º ESO: En %, 2º ESO mellora en relación suspensos-aprobados, un 58 %.

 

CURSO 2016-2017:

14 alumnos/as de 1º da ESO e 12 alumnos/as de 2º da ESO: TOTAL 26

ALUMNOS/AS (inicialmente 28)

1º ESO: (2ª avaliación, comezo a 6/II/2017): En %, 1º ESO mellora en relación suapensos-aprobados, un 30 %.

2º ESO: En %, 2º ESO mellora en relación suspensos-aprobados, un 51 %.

 Media da mellora deste curso 2016-2017 por consecución de obxectivos na relazón de diminución de asignaturas non superadas entre os dous grupos (1ª e 2º de ESO): 41%

 

Coordinador PROA, IES Manuel Murguía.

SIXA familias

No arquivo adxunto poden ver unha presentación na que se amosa o xeito de utilizar a aplicación SIXA para as familias