Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

Seccións Bilingües

No curso (2022-23) ofértanse seccións bilingües en inglés:

2ºESO: Tecnoloxía, Física e Química e Matemáticas.

3ºESO: Física e Química, Matemáticas e Xeogarfía e Historia.