AVISO para a recollida de Títulos de Bacharelato ou ESO

Todo o alumnado que rematou os estudos  de ESO ou Bacharelato no noso centro no ano 2019 ou anteriores debe pasar pola Secretaría do Instituto en horario de 9 a 13:30 h. a recoller os títulos que lle correspondan.

Rógase que difundan esta mensaxe entre todo o alumnado interesado para evitar a acumulación de títulos sen recoller no centro.