Normativa respecto do uso dos móbiles

O pasado 10 de setembro enviamos aos domicilios do alumnado a circular de inicio de curso na que se informa da nova normativa respecto do uso dos móbiles, acorde coa normativa estatal e autonómica, e recollida nas NOF (normas 11 e 16).

Consulta aquí a circular.

Consulta aquí as NOF.