Atención ás familias

Nesta páxina ponse á disposción das familias a información relativa ás titorias así como ás horas de atención a nais e pais de todo o profesorado do centro: