Documentación

Nesta páxinas poñemos a disposición das familias documentos que poden ser do seu interese:

ASUNTO DOCUMENTOS
Faltas de asistencia

Xustificación das faltas do alumnado

Autorización ausencias prolongadas do alumnado

Normativa sobre faltas de asistencia

Saídas do alumnado do centro Autorización para a recollida no centro: Imprescindible presentalo cando a recollida do alumnado a vai a realizar unha persoa distinta aos pais ou titores
Autorización saída do alumnado de Bacharelato:
Autorización alumnado de Bacharelato maior de idade: Autorización para a saída do cento ao alumnado maior de idade exclusivamente duarante os recreos.
Autorización alumnado de 2º Bacharelato con materias soltas:

Seguro Escolar

Todo o alumnado do 2º ciclo da ESO e Bacharelato, para formalizar a matricula teñen que facer o pago do Seguro Escolar, para que as familias teñen máis información sobre a cobertura deste seguro remitmos ao documento editado polo Instituto Nacional da Seguridade Social:

Folleto Seguro Escolar