Documentación Profesorado

Nesta páxina están a disposición do profesorado algúns documentos que poden ser do seu interese (para poder visualizalos teñen que estar rexistrados coa súa conta de correo do MGB):

  • MODELO PARA DAR PARTE DUN ACCIDENTE NO CENTRO